Vertimų tvirtinimas

Kas yra vertimų biuro tvirtinimas?

Vertimų biuras suriša dokumento vertimą bei originalą arba jo kopiją ir antspaudu bei vertėjo parašu patvirtina, kad vertimas yra teisingas.Kas yra notarinis tvirtinimas?

Notaro antspaudu tvirtinamas vertėjo parašo tikrumas. Parašo patvirtinimas – tai parašą patvirtinantis spaudas ir įrašas notaro registrų knygoje. Notaras netvirtina išversto dokumento turinio ar tikslumo.