Techniniai vertimai

Techniniai vertimai reikalauja labai aukštos vertėjo kvalifikacijos, specifinės srities žinių, techninių specifikacijų, standartų ir nuostatų išmanymo. Techniniuose tekstuose gausu techninių terminų ir sąvokų, kuriuos būtina tiksliai išversti, išlaikant teksto vientisumą.

Techniniai vertimai turi būti itin tikslūs. Siekdami aukščiausios vertimo kokybės, profesionalūs vertimų biuro „Runos“ specialistai verčia jų išsilavinimą ir kompetenciją atitinkančius techninius tekstus. Vertėjai skirstomi į grupes pagal tai, kokioje srityje jie specializuojasi. Tarkime, teisinių ir medicininių tekstų niekada nevers tas pats profesionalus vertėjas dėl labai paprastos priežasties: šių sričių terminija yra visiškai skirtinga, tad neįmanoma vienodai gerai išversti juridinio teksto apie sutarties šalių santykius ir medicininio teksto apie chirurgiją. Techniniai tekstai vertimų biure „Runos“ verčiami iš 22 užsienio kalbų. Visi vertimų tekstai atitinka konkrečiam tekstui keliamus reikalavimus, visi išversti terminai yra tikslūs, vienodi visame vertimo tekste bei atitinkantys Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintas pagrindines taisykles.

Techniniai vertimai yra vertimo sritis, kurioje, skirtingai nuo grožinių tekstų vertimo, nėra vietos vertėjo interpretacijoms ir kūrybiškumui. Verčiant techninius tekstus svarbiausia yra išlaikyti originalų turinį, o vertimo teksto formatui ir stiliui leidžiami tik nežymūs nukrypimai. Privalu išlaikyti specifinę techninę kalbą – būtent tai užtikrina vertimų biuras „Runos“. Dažnu atveju techninių tekstų vertimus reikia maketuoti, kad vertimo tekstas išlaikytų originalo struktūrą, teksto ir grafinių elementų išdėstymą..

Vertimų biuras „Runos“ gali išversti:

  • įvairias naudojimo ir eksploatacijos instrukcijas;
  • įvairių prietaisų arba įrenginių naudojimo vadovus;
  • saugumo dokumentus bei taisykles;
  • techninius–mokslinius žurnalus, katalogus, bukletus, reklaminius lankstinukus;
  • techninius pasus;
  • kitus techninius tekstus.

Prireikus techninio vertimo jums padės vertimų biuras „Runos“.