Dokumentų vertimas

Dokumentų vertimas – tai ypač didelio tikslumo ir vertėjo atidumo reikalaujanti vertimų sritis, kurioje svarbu išmanyti ne tik lingvistinius, bet ir administracinius bei teisinius aspektus.

Vertimų biuras „Runos“ verčia įvairius dokumentus iš 22 užsienio kalbų: vertimas yra pagrįstas tikslumu, pateikiamas teisinga ir sklandžia administracine kalba. Reikiamą žinių bagažą sukaupę profesionalūs vertėjai vertimus atlieka operatyviai, atsižvelgdami į kiekvieno dokumento tipą ir versdami dokumentą pagal jo pobūdį. Visi vertimai atitinka konkrečiam dokumentų tipui keliamus reikalavimus: teisiniai vertimai atitinka teisiniams tekstus keliamus reikalavimus ir pan. Dokumentų vertimai yra tvirtinami notaro, vertėjo parašu; esant reikalui, dokumentai apostilizuojami. Dėl vertimų biure dirbančių aukštos kvalifikacijos vertėjų dokumentai gali būti verčiami ir skubos tvarka. Atsižvelgiant į kliento poreikius, dokumentas iki 5 puslapių gali būti išverčiamas tą pačią dieną, kai gaunamas ir patvirtinamas užsakymas. Vertimų biuro „Runos“ vertėjai užtikrina, kad išversto dokumento turinys atitiktų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintas pagrindines lietuvių kalbos taisykles.

Vertimų biuras „Runos“ gali išversti:

  • teisinius dokumentus (teisiniai vertimai apima sutarčių, patentų, įstatymų, teismo sprendimų, apeliacinių skundų, ieškinių ir kt. šios srities dokumentų vertimus);
  • finansinius dokumentus (finansiniai vertimai apima apskaitos dokumentų, audito ataskaitų, banko išrašų, finansinės analizės, metinių įmonės veiklos ataskaitų ir kt. šios srities dokumentų vertimus);
  • mokyklos baigimo atestatus bei diplomus;
  • medicininius ir sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus (medicininiai vertimai apima gamybos procesų, medicininių preparatų vartojimo, medicininių žurnalų, naudojimo vadovų, preparatų aprašų, pacientų vertinimo rezultatų ir kt. šios srities vertimus);
  • pagrindinius bei specifinius asmens dokumentus;
  • kitus mokslinius–techninius dokumentus.

Prireikus specifinio dokumento vertimo jums padės vertimų biuras „Runos“.