Apostilė

Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, pateikiami Lietuvos Respublikoje, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille)

Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, kurie neturi būti legalizuoti, tačiau turi būti patvirtinti pažyma (APOSTILLE):

  • Dokumentai, išduoti valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau - Konvencija).
  • Ši Konvencija nustato vienpusę legalizavimo procedūrą, kuomet dokumento tikrumas turi būti patvirtinamas tik dokumento kilmės valstybėje, pažymint jį specialia Konvencijoje nustatyta pažyma (Apostille).
  • Lietuvos Respublika yra šios Konvencijos dalyvė, todėl Lietuvos Respublika pripažįsta užsienio valstybių, Konvencijos dalyvių dokumentus, patvirtintus pažyma (Apostille).
  • Dokumentas, užsienio valstybėje patvirtintas pažyma (Apostille), Lietuvos Respublikoje yra priimamas be jokio papildomo patvirtinimo.

Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, kurie turi būti legalizuoti:

  • Lietuvoje pateikiami dokumentai, išduoti užsienio valstybėje, neprisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo arba nepasirašiusioje su Lietuva sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose.

Legalizavimo tvarka:

  • Užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti legalizuoti juos išdavusios valstybės kompetentingoje institucijoje. Paprastai tai yra tos valstybės Užsienio reikalų ministerija arba diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.
  • Užsienio valstybėse išduoti ir legalizuoti dokumentai turi būti antrą kartą legalizuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
  • Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1961 m. hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (plačiau).
  • Sąrašas valstybių, su kuriomis lietuva yra pasirašiusi sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (plačiau).
  • šsamesnę informaciją apie dokumentų legalizavimą teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas (plačiau).